banner_index

Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của bạn
Tại YOUHA.com và Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn với tư cách là khách hàng, khách truy cập trực tuyến vào trang web của chúng tôi và người dùng Ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi.Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về bạn để tối đa hóa các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật của thông tin do bạn cung cấp.

Thông tin cá nhân-Lưu trữ và bảo mật
Chúng tôi chỉ truy cập các quyền tối thiểu cần thiết để kích hoạt, kích hoạt và chạy Ứng dụng này.Bạn đồng ý và thừa nhận rằng việc sử dụng Ứng dụng này là rủi ro của riêng bạn và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào có thể xảy ra do bạn sử dụng Ứng dụng này, cho dù điều đó có thể xảy ra.
Chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin bạn nhập trên hoặc thông qua Ứng dụng của chúng tôi hoặc đôi khi cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác.Bạn có thể cung cấp thông tin liên hệ cơ bản như tên, số điện thoại, địa chỉ và địa chỉ email để cho phép chúng tôi gửi thông tin hoặc xử lý đơn đặt hàng sản phẩm của bạn và chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin bổ sung vào những thời điểm khác, bao gồm nhưng không giới hạn khi bạn cung cấp phản hồi, thay đổi nội dung hoặc tùy chọn email của bạn, trả lời khảo sát hoặc liên lạc với bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc thắc mắc của chúng tôi.
Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được thu thập từ bạn nhằm mục đích cung cấp cho bạn tài liệu và thông tin tiếp thị trực tiếp dưới dạng bản tin.Điều này sẽ chỉ áp dụng nếu bạn đã đăng ký hoặc đăng ký các ấn phẩm đó bằng cách đăng ký thông tin chi tiết của bạn với chúng tôi.Tuy nhiên, nếu bạn muốn ngừng nhận bất kỳ thông tin nào như vậy, bạn có thể cho chúng tôi biết qua email hoặc thư và yêu cầu của bạn sẽ được thực hiện sớm nhất có thể.
Hồ sơ cá nhân và chi tiết công ty không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác.Thông tin chi tiết chỉ được cung cấp cho nhà cung cấp bên thứ ba khi pháp luật yêu cầu, đối với hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc để bảo vệ bản quyền, nhãn hiệu và các quyền hợp pháp khác của chúng tôi.
Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách truy cập trực tuyến bằng Ứng dụng của chúng tôi.Chúng tôi có thể thu thập thông tin trên hoặc thông qua Ứng dụng có thể nhận dạng cá nhân bạn.Ví dụ: chúng tôi thu thập thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn tình nguyện cho chúng tôi trả lời các câu hỏi và nhận xét của khách truy cập về chúng tôi cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cũng như gửi các bản tin điện tử (“Dữ liệu Cá nhân”).
Chúng tôi sẽ sử dụng các phương tiện hợp lý để bảo vệ tính bảo mật của Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi sở hữu hoặc kiểm soát.Chúng tôi sẽ không cố ý chia sẻ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người hỗ trợ chúng tôi cung cấp thông tin và/hoặc dịch vụ mà chúng tôi đang cung cấp cho bạn.Trong phạm vi chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy nếu bên đó đồng ý tuân thủ các tiêu chuẩn về quyền riêng tư của chúng tôi như được mô tả trong chính sách quyền riêng tư này.
Bất kỳ thông tin, thông tin liên lạc và tài liệu phi cá nhân nào bạn gửi hoặc cung cấp cho chúng tôi hoặc chúng tôi có được từ bên thứ ba mà không hứa hẹn bảo mật, đều có thể được chúng tôi lưu giữ, sử dụng và tiết lộ trên cơ sở không bí mật.Chúng tôi có quyền tự do sử dụng và sao chép bất kỳ thông tin nào như vậy và cho bất kỳ mục đích nào.Cụ thể, chúng tôi sẽ được tự do sử dụng bất kỳ ý tưởng, khái niệm, bí quyết hoặc kỹ thuật nào có trong thông tin đó cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm phát triển, sản xuất hoặc tiếp thị sản phẩm.
Chúng tôi có thể sử dụng Google và/hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba khác để thay mặt chúng tôi phân phát quảng cáo trên Internet và đôi khi trên hoặc thông qua Ứng dụng của chúng tôi.Họ có thể thu thập thông tin ẩn danh về việc bạn sử dụng Ứng dụng của chúng tôi (không bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email hoặc số điện thoại) và sự tương tác của bạn với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.Họ cũng có thể sử dụng thông tin về các lượt truy cập của bạn vào Ứng dụng này để nhắm mục tiêu quảng cáo về hàng hóa và dịch vụ nhằm cung cấp các quảng cáo phù hợp hơn về hàng hóa và dịch vụ mà bạn quan tâm.

Khi nào chúng tôi có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin của bạn
Đôi khi, chúng tôi có thể cần tiết lộ một số thông tin nhất định, có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân của bạn, để tuân thủ yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như luật, quy định, lệnh tòa, trát đòi hầu tòa, lệnh, trong quá trình tố tụng pháp lý hoặc để đáp lại theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật.Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng Dữ liệu cá nhân của bạn để bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của YOUHA.com hoặc Ứng dụng của chúng tôi, khách hàng hoặc bên thứ ba của chúng tôi.
Cuối cùng, nếu có sự thay đổi quyền kiểm soát ở một trong các doanh nghiệp của chúng tôi (cho dù bằng cách sáp nhập, bán hay cách khác) hoặc bán hoặc chuyển giao tài sản của doanh nghiệp đó, thông tin khách hàng, có thể bao gồm Dữ liệu cá nhân của bạn, có thể được tiết lộ cho một đối tượng tiềm năng. người mua theo thỏa thuận duy trì tính bảo mật hoặc có thể được bán hoặc chuyển nhượng như một phần của giao dịch đó.Và cuối cùng, chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin của bạn một cách thiện chí và khi được yêu cầu bởi bất kỳ trường hợp nào ở trên.
Bên thứ ba không thể sử dụng thông tin của bạn: Chúng tôi không và sẽ không bán hoặc kinh doanh thông tin cá nhân hoặc khách hàng.Tuy nhiên, chúng tôi có thể sử dụng theo nghĩa chung mà không cần tham chiếu đến tên, thông tin của bạn để tạo số liệu thống kê tiếp thị, xác định nhu cầu của người dùng và hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của khách hàng nói chung.Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà bạn cung cấp để cải thiện YOUHA.com, Ứng dụng và dịch vụ của chúng tôi chứ không phải cho bất kỳ mục đích sử dụng nào khác.

Bảo vệ
Chúng tôi cố gắng đảm bảo tính bảo mật, tính toàn vẹn và quyền riêng tư của thông tin cá nhân được gửi tới Ứng dụng của chúng tôi và chúng tôi cập nhật định kỳ các biện pháp bảo mật của mình theo công nghệ hiện tại.
Chúng tôi cam kết về sự riêng tư và bảo mật của khách hàng.Chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba ngoại trừ thông tin cần thiết được yêu cầu bởi nhà cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã mua hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của YOUHA.com hoặc Ứng dụng của chúng tôi, khách hàng của chúng tôi hoặc bên thứ ba hoặc nếu được yêu cầu theo pháp luật.

Thay đổi trong Chính sách quyền riêng tư
Vì chúng tôi dự định đảm bảo chính sách quyền riêng tư của mình luôn cập nhật nên chính sách này có thể thay đổi.Chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi và mọi sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức khi chúng tôi đăng các sửa đổi trên trang web này.

Liên hệ chúng tôi
If you have any questions or concerns at any time about our privacy policy or the use of your Personal Data, please contact us at service@youha.com and we will respond as soon as possible.